Sign In

Triển khai cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"

06/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/06/2020 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Theo kế hoạch Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: