Sign In

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2018

21/01/2019

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2018
Chiều ngày 17/1/2019, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2019 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.
Đoàn chủ tịch của Hội nghị, có đồng chí Lê Xuân Hồng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Vũ Hồng Dương – Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Bí thư chi đoàn. Thư ký hội nghị: đồng chí Nguyễn Thu Hằng- Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Cục.
 

 
Đ/c Lê Xuân Hồng – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thủ trương cơ quan theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (do đồng chí Lê Xuân Hồng – Cục trưởng cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trình bày); Báo cáo công tác tài chính năm 2018 (do đồng chí Phạm Viết Hoàng – Phó phòng Kế Hoạch tài chính trình bày); Báo cáo tổng kết phong trào cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2018 (do đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng, chủ tịch Công đoàn Cục trình bày); Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ban thanh tra nhân dân (do đồng chí Nguyễn Thu Nga – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày)và bầu mới Ban thanh tra nhân dân.
 

 
Đ/c Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị một số cán bộ công chức đại điện cho các phòng ban tại Cục đã lên trình bày các bản tham luận với nội dung: Cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao năng lực công tác, chất lượng hoạt động nhằm góp phần đưa phong trào của cơ quan đạt kết quả tốt nhất trong năm 2019. Tiếp đó, Hội nghị tiến hành việc bầu mới Ban thanh tra nhân dân, sau khi kiểm phiếu, kết quả như sau: Các đồng chí Nguyễn Thu Nga, Lê Quang Chuyển, Chu Thị Ngọc, Giang Văn Năm, Phùng Thị Loan trúng cử là thành viên Ban Thanh tra nhân dân Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019- 20121.
 

 
Đ/c Nguyễn Thị Nga – Phó trưởng phòng KTGQKN&TC trình bày tham luận tại hội nghị

Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quyết tâm đạt được những thành tích mới và vững chắc hơn nữa trong năm  2019, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 

 
Toàn cảnh Hội nghị
Phạm Ngọc Linh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: