Sign In

Chi bộ Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

14/01/2020

Chi bộ Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính  tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUC ngày 24/09/2019 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 10/01/2010, Chi bộ Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Hồng – Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục THADS Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Cục; đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục; đại diện cấp ủy các Chi bộ Phòng chuyên môn thuộc Cục; cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của mỗi Chi bộ.
1. Chi bộ Văn phòng cần phát huy hơn nữa thế mạnh đoàn kết để xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh
         
Đó là yêu cầu của đồng chí Chu Quang Tiến – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục THADS Thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ có nhiều biến động nhưng chi bộ đã luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần tích cực trong việc hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao.

 

 
Tập thể Chi uỷ - Lãnh đạo Văn phòng có sự thống nhất cao và phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và cá nhân; cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, lập trường, quan điểm chính trị của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã gợi ý những nhóm giải pháp cụ thể để Chi ủy Văn phòng nghiên cứu, vận dụng trong công tác lãnh đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù của đơn vị. Đồng thời  yêu cầu trong thời gian tới, Chi ủy Chi bộ Văn phòng cần phát huy truyền thống, đặc biệt là tinh thần đoàn kết vốn là thế mạnh của Chi bộ Văn phòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tập trung nhiệm vụ xây dựng Đảng, phải tạo được sự nhận thức và quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của các năm tiếp theo.
 

 
2. Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra
         
Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 cho thấy, trong thời gian qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ chuyên môn với khối lượng lớn, chất lượng ngày càng nâng cao. Chi bộ đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ đã đề ra và đạt được nhiều danh hiệu thi đua như: năm 2017, 2018 đạt danh hiệu Chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 đạt danh hiệu Chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 
Tuy nhiên với tác động bởi các yếu tố khách quan và chủ quan, quá trình thực hiện nhiệm vụ Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ còn những tồn tại, hạn chế đó là: Về chuẩn bị nội dung sinh hoạt vẫn chưa thật sự sinh động, còn nặng về công tác chuyên môn. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự mạnh dạn. Với tinh thần: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”, nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra.
 

 
3. Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Với nhiệm vụ chính trị chuyên môn là tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính kế toán, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, quản lý vật chứng, tang vật, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị dự toán thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính luôn chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên tìm hiểu tình hình, tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của đảng viên và quần chúng. Do vậy, nhìn chung các mặt công tác của phòng từ công tác kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ thi hành án, công tác quản lý vật chứng từng bước đi vào nề nếp.

 

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch tài chính, đồng chí Lê Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS Thành phố cũng yêu cầu Chi bộ cần phải thắng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Chi ủy Chi bộ tiếp tục phát huy các thế mạnh của nhiệm kỳ trước, thường xuyên đổi mới nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong chi bộ phải gương mẫu, chủ động tham mưu Lãnh đạo Cục trong công tác chuyên môn.
 

 
Kết quả Đại hội 03 chi bộ: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính trực thuộc là nhân tố rất quan trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ Cục THADS thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Bên cạnh đó, đại hội là thời điểm để đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết các Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động của tổ chức đảng trong thời gian đến và bầu ban Chi ủy để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ mới./.
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: