Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập , quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

12/08/2019

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập , quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐUC ngày 30/7/2019 của Đảng uỷ Cục về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
 
Ngày 12/08/2019, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư với sự tham gia của các đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
 
 
Đ/c Lê Quang Chuyển – Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung học tập

Tại Hội nghị học tập, đồng chí Lê Quang Chuyển – Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy Cục đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị như sau: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Qua hội nghị học tập, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã nắm vững các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị đại hội đảng của Đảng bộ Cục và các Chi bộ trực thuộc để trên cơ sở đó các Chi bộ vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn bị thực hiện đại hội đảng các cấp của cấp ủy và chỉ đạo phổ biển, triển khai thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nội dung quan trọng này vào kế hoạch của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hồng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng yêu cầu các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương đảng ủy cấp trên; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy các Chi bộ trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu các Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Đảng ủy cấp trên đề ra./.
 
Nguyễn Hồng Nhung

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: