Sign In

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự (04/06/2015)

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc, đặc biệt là những vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Quan điểm khác nhau về vụ cưỡng chế thi hành án dân sự (04/06/2015)

Thực tiễn thi hành án dân sự cũng có nhiều vụ việc rất khó thi hành do nguyên nhân từ sự nhận thức cách áp dụng các quy định pháp luật khác nhau của các chủ thể trong thực tiễn đã dẫn đến có những quan điểm không đồng nhất để giải quyết vụ việc và chấp hành viên không biết lựa chọn làm theo phương án nào cho phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Một số vướng mắc cơ bản trong thực tiễn thi hành Luật thi hành án dân sự (04/06/2015)

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Sau nhiều năm nghiên cứu, lần đầu tiên công tác thi hành án dân sự đã được điều chỉnh bởi một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý rất cao, điều chỉnh toàn bộ các mặt của công tác thi hành án dân sự từ thủ tục thi hành án, thủ tục miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy làm công tác thi hành án dân sự. 

Có thu phí thi hành án dân sự hay không? (25/03/2015)

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật để thi hành án sao cho đúng, có những vụ việc tưởng chừng đơn giản nhưng có ý kiến khác nhau. Tôi xin nêu ví dụ mong các bạn đồng nghiệp cùng trao đổi.
Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 25/2014/DS ngày 14/7/2014 của Tòa án nhân dân quận Đ có nội dung: Bà Nguyễn Thị Hà L và ông Nguyễn Đức T thanh toán một lần cho Ngân hàng N số tiền 5.192.234.913đ bao gồm nợ gốc 4.489.000.000đ, nợ lãi 703.234.913đ vào ngày 27/10/2014

Bàn về một số nội dung trong Dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) liên quan đến công tác thi hành án dân sự (09/01/2015)

Có thể nói, qua hơn 10 năm thi hành, Bộ Luật Tố tụng hình sự 2003 (BLTTHS) đã thực sự phát huy tác dụng. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện tốt; quyền con người, quyền công dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự ngày càng được đảm bảo.
Các tin đã đưa ngày: