Sign In

Một số đề xuất trong việc thi hành Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh (23/11/2016)

Cạnh tranh là một thuộc tính tất yếu của nền kinh tế thị trường và là yêu cầu khách quan đối với các chủ thể kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong quá trình hội nhập, phát triển. Vì vậy, tại khoản 2 Điều 51 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định:Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật” Cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song nếu không được kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật thì hoạt động cạnh tranh cũng dễ biến tướng trở thành vi phạm pháp luật. 

Một số khó khăn trong việc thi hành phần lãi suất theo bản án tuyên (11/11/2016)

Hiện nay phát sinh rất nhiều các vụ việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức xã hội, trong đó ngoài phần tiền nợ gốc phải thanh toán, Tòa án còn tuyên cả phần lãi suất của số tiền nợ. Tuy nhiên để thi hành phần lãi suất này các Cơ quan thi hành án hiện đang gặp phải nhiều khó khăn.

Quy định về cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất trong Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 (07/11/2016)

Trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định tại điều 71 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, thì biện pháp cưỡng chế theo khoản 5 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự: “ Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ” là một trong những biện pháp cưỡng chế phức tạp nhất và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhất trong giai đoạn tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.

Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế trong trường hợp nào? (20/10/2016)

Kế hoạch cưỡng chế là một trong những công việc quan trọng của chấp hành viên trước khi tiến hành cưỡng chế thi hành án. Việc lập kế hoạch cưỡng chế chi tiết, cụ thể có một ý nghĩa rất lớn đối với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công.

Thi hành án giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định (22/09/2016)

Giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định là một loại việc mà các cơ quan thi hành án thường xuyên gặp phải, đặc biệt là hiện nay khi các vụ việc ly hôn phát sinh ngày càng nhiều. Chấp hành viên thường gặp rất nhiều khó khăn khi thi hành các vụ việc này. 

Trình tự, thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án (13/09/2016)

Trình tự, thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án được quy định chi tiết tại điều 106 Luật Thi hành án sửa đổi, bổ sung năm 2014 và điều 28 Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2015. Bên cạnh đó, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cũng có quy định về vấn đề này.

Bàn về việc kê biên tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án trong thi hành án dân sự theo Luật thi hành án dân sự hiện hành (07/09/2016)

 

Thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp Chấp hành viên áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung của hộ gia đình hoặc tài sản chung với người khác để đảm bảo thi hành án. Việc cưỡng chế kê biên tài sản thuộc sở hữu chung được quy định  tại Điều 74 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và khoản 2 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2015.

Cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là giấy tờ có giá (05/09/2016)

Điều 71 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định 6 biện pháp cưỡng chế được áp dụng. Trong đó có biện pháp: “Cưỡng chế khấu trừ trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án”. Đây là biện pháp cưỡng chế đầu tiên và dễ thực hiện nhất trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Biện pháp này hiện đã và đang được các cơ quan thi hành án áp dụng rất hiệu quả trong thực tiễn.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới góc độ của một luật gia của Chi hội Luật gia Cục (04/04/2016)

Giáo dục pháp luật là sự tác động một cách có hệ thống, có mục đích và thường xuyên tới nhận thức của con người nhằm trang bị cho mỗi người một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để từ đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật. 

Thực tiễn công tác ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án (09/03/2016)

Việc xác minh điều kiện thi hành án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  làm căn cứ cho việc tổ chức thi hành Bản án, Quyết định thi hành án theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, các quy đinh của pháp luật thi hành án dân sự năm 2008 chưa có quy định cụ thể cơ chế ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án vì vậy trong quá trình tổ chức thi hành án nhiều trường hợp đương sự tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án nhưng chấp hành viên tổ chức thi hành không biết được do tài sản, trụ sở kinh doanh của người phải thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau theo quy định Luật Thi hành án được sửa đổi bổ sung năm 2014 Cơ quan thi hành án có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: