Sign In

Thi hành án dân sự Hà Nội: Sẵn sàng năm công tác mới

04/10/2021

Thi hành án dân sự Hà Nội: Sẵn sàng năm công tác mới
(PLVN) -Với gần 25 nghìn việc, tương đương số tiền 40 nghìn tỷ đồng (trong đó án tín dụng ngân hàng chiếm 60% và xấp xỉ 30% án hình sự về tham nhũng, kinh tế) - là số chuyển kỳ sau đang chờ các cơ quan THADS của Thủ đô phải tổ chức thi hành trong năm công tác 2022.

 
Khép lại năm công tác năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19, hoạt động THADS bị gián đoạn, có nhiều vụ việc thi hành án tài sản có giá trị lớn đang trong quá trình xử lý hoặc chuẩn bị giao tài sản thì phải tạm dừng. Bước sang năm công tác mới với thử thách dự báo số thụ lý mới tiếp tục tăng cao cả về việc, tiền và tính chất phức tạp, nhạy cảm của vụ việc. Nắm bắt được tình hình, Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội đã chủ động chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác mới.

Theo đó, Cục trưởng yêu cầu thành lập các Đoàn kiểm tra, Đoàn đôn đốc theo chuyên đề và đột xuất tại các Chi cục trực thuộc và các Chấp hành viên tại Cục. Lãnh đạo Cục trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết án đối các vụ việc đã thụ lý trên 3 năm, 5 năm, 10 năm nhưng chưa tổ chức thi hành xong, phân tích rõ nguyên nhân để có biện pháp tổ chức thi hành, đặc biệt à các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc đã bán đấu giá thành chưa giao được tài sản.

Chỉ đạo thực hiện kiểm tra chéo giữa các Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, nhất là khâu trước khi đưa tài sản ra bán đấu giá. Chỉ đạo Chấp hành viên tập trung rà soát, xác minh phân loại và lập kế hoạch, phương án tổ chức thi hành án đối với từng vụ việc ngay từ tháng đầu năm công tác. Đối với các vụ việc có điều kiện phải đặt mục tiêu, dự kiến được thời hạn tổ chức thi hành xong.

Chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Tổ chức đối thoại, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết hiệu quả. Cấp trưởng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng và các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình.

Thường xuyên giao ban để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo các công việc tại Cục và tại các Chi cục, nhất là tại các đơn vị có lượng việc, tiền phải thi hành lớn, ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của toàn thành phố hoặc các đơn vị có kết quả thi hành án đạt quá thấp, có nhiều vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, tăng cường thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất tại các đơn vị. Chỉ đạo tuân thủ kỷ luật phát ngôn khi tiếp công dân, làm việc với đương sự và thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị trực tiếp quản lý.Cục trưởng đề nghị các cán bộ chủ chốt từ Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục thể hiện tinh thần gương mẫu, đồng sức, đồng lòng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không chỉ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà còn xây dựng Hệ thống các cơ quan THADS Hà Nội kỷ cương, kỷ luật, không tiêu cực, tham nhũng.

Các cơ quan THADS Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đặc biệt là phối hợp với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân các cấp nhằm kiểm sát các hoạt động nghiệp vụ của Chấp hành viên từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc thi hành án (gửi quyết định, thông báo về thi hành án; áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; lựa chọn, ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ thẩm định giá, đấu giá tài sản; giám sát hoạt động bán đấu giá tài sản; giao tài sản cho người mua đấu giá; thu, chi tiền thi hành án…) theo đúng quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ thời gian tới vừa phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; vừa phải tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, xây dựng hình ảnh mới của người cán bộ THADS, Lãnh đạo Cục kỳ vọng các cơ quan THADS của thành phố phát huy thành tích đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác. Từ đó đóng góp mạnh mẽ vào kết quả chung của toàn quốc, góp phần nâng cao vị thế của Hệ thống các cơ quan THADS Thủ đô trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Trần Tố Liên
Theo Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: