Sign In

Thông báo số: 396/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. diện tích 202m2 và diện tích 189,50 m2 tại: thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

11/12/2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: