Sign In

Chi cục THADS Can Lộc tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Lộc, Can Lộc

05/12/2018

Chi cục THADS Can Lộc tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Lộc, Can Lộc
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh về việc hưởng ứng phong trào "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới", vừa qua, vào ngày 01 tháng 12 năm 2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc đã tổ chức cho CBCC, người lao động đơn vị tham gia hoạt động nông thôn mới tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc và UBND xã Phú Lộc huy động cán bộ, công nhân viên cùng toàn thể nhân dân trong xã cùng ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường liên thôn, đắp đất ven đường, làm sạch cảnh quan môi trường. Đồng thời, Chi cục THADS huyện Can Lộc đã phối hợp tuyên truyền các thông tin, quy định pháp luật cho cán bộ, người dân địa phương để người dân trên địa bàn xã hiểu hơn về pháp luật nói chung và nhất là pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Đây là các hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giúp xã Phú Lộc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 theo đúng lộ trình.
 

Kết thúc ngày ra quân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc. Đồng chí cũng cho biết thêm đồng thời cho biết hiện nay xã đã đạt được đủ tiêu chí, không khí xây dựng nông thôn mới đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã và xác định trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể bám sát kế hoạch, định hướng xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa.
 

Trong thời gian tới, Chi cục THADS huyện Can Lộc sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp trên.
 
NGUYỄN THỊ THANH MINH
Chi cục THADS huyện Can Lộc
 
 

 

Các tin đã đưa ngày: