Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017

27/03/2017

Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017. Đợt tập huấn lần này diễn ra từ ngày 27/3/2017 đến 28/3/2017; với gần 70 người tham gia, trong đó thành phần chủ yếu là các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và kế toán ở các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành án dân sự cho đội ngũ công chức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2017.


Hội nghị tập huấn gồm 5 chuyên đề: Một số vấn đề cần chú ý trong công tác thi hành án dân sự hiện nay; Khắc phục tồn tại, thiếu sót trong việc ra Quyết định thi hành án dân sự và xác minh điều kiện thi hành án; Khắc phục tồn tại, thiếu sót trong việc cưỡng chế thi hành án và tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Khắc phục tồn tại, thiếu sót trong công tác kế toán nghiệp vụ; Khắc phục tồn tại, thiếu sót trong kế toán ngân sách.
 
Các báo cáo viên trình bày chuyên đề tập huấn và giải đáp thắc mắc cho đại biểu tham dự

Nội dung các chuyên đề gồm những sai sót thường gặp và các lưu ý trong quá trình tác nghiệp tổ chức thi hành án, kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ THADS. Các báo cáo viên cũng đã giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn do Chấp hành viên, Thư ký, kế toán nêu trực tiếp tại hội nghị.
 
Việc triển khai các chuyên đề trên là cần thiết để đáp ứng tình hình nhiệm vụ hiện nay, khi mà số lượng việc, giá trị tiền thi hành án càng ngày càng tăng cao và Tổng cục THADS yêu cầu tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Cục trưởng Cục THADS Hà Tĩnh - kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Cường yêu cầu các Chi cục THADS, các Chấp hành viên, Thư ký và kế toán nghiêm túc thực hiện các thủ tục thi hành án theo quy định, không để xảy ra các sai sót dẫn đến khiếu nại tố cáo, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác, nâng cao năng lực đội ngũ CBCC để hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trường Chinh - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: