Sign In

Kính gửi Chi cục THADS huyện, thị, thành trong tỉnh Hậu Giang Biểu mẫu thống kê từ Mẫu 1 đến Mẫu 7 đã cài đặt công thức bẫy lỗi dùng cho Chấp hành viên và Cá nhân phụ trách tổng hợp số liệu thống kê

15/01/2016

Các tin đã đưa ngày: