Sign In

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.225,2m2, loại đất BHK, thửa đất số 574(396), 401 thuộc tờ bản đồ số 02 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Đoàn Văn Đẹp và bà Lê Ngọc Hà). (14/07/2021)

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.225,2m2,  loại đất BHK, thửa đất số 574(396), 401 thuộc tờ bản đồ số 02 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Đoàn Văn Đẹp và bà Lê Ngọc Hà).    

​Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bán đấu giá tài sản của ông Bùi Văn Út, sinh năm 1969 và bà Phùng Ngọc Kim, sinh năm 1968; cùng địa chỉ: ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. (26/04/2021)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bán đấu giá tài sản của ông Bùi Văn Út, sinh năm 1969 và bà Phùng Ngọc Kim, sinh năm 1968; cùng địa chỉ: ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

Thửa đất số 1666, tờ bản đồ số 01, diện tích 247,5m2; Thửa đất số 1667, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.759,9m2 ; Thửa đất số 1919, tờ bản đồ số 01, diện tích 856,8m2 ; Công trình xây dựng và động sản (Vụ ông Nguyễn Minh Phụng và bà Lê Thị Hồng) (05/04/2021)

Thửa đất số 1666, tờ bản đồ số 01, diện tích 247,5m2; Thửa đất số 1667, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.759,9m2 ; Thửa đất số 1919, tờ bản đồ số 01, diện tích 856,8m2 ; Công trình xây dựng và động sản
Các tin đã đưa ngày: