Sign In

Thông báo về việc đấu giá tài sản Thi hành án theo hình thức rút gọn: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc). (19/11/2021)

Về việc đấu giá tài sản Thi hành án theo hình thức rút gọn: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
(Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Trung và bà Võ Thị Mỹ Ngọc).

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 224m2 - Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm). (19/11/2021)

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 224m2 (Trong đó có 48,8m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ xi măng và 21,2m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn sông), loại đất ONT, thuộc thửa số 180, 847, 896, tờ bản đồ số 01 và công trình xây dựng. Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Phú và bà Ngô Thị Cẩm).

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.225,2m2, loại đất BHK, thửa đất số 574(396), 401 thuộc tờ bản đồ số 02 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Đoàn Văn Đẹp và bà Lê Ngọc Hà). (14/07/2021)

Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.225,2m2,  loại đất BHK, thửa đất số 574(396), 401 thuộc tờ bản đồ số 02 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Đoàn Văn Đẹp và bà Lê Ngọc Hà).    

​Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bán đấu giá tài sản của ông Bùi Văn Út, sinh năm 1969 và bà Phùng Ngọc Kim, sinh năm 1968; cùng địa chỉ: ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. (26/04/2021)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bán đấu giá tài sản của ông Bùi Văn Út, sinh năm 1969 và bà Phùng Ngọc Kim, sinh năm 1968; cùng địa chỉ: ấp Tân Trị 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 
Các tin đã đưa ngày: