Sign In

Thông báo bán đấu giá chiếc xe ô tô khách 16 chổ hiệu FORD, biển kiểm soát 95B-003.10

26/01/2016

Chiếc xe ô tô khách 16 chổ hiệu FORD, biển kiểm soát 95B-003.10, số máy: D5p10670DURATORQ4D243H, số khung: RL3MLTGMCDRR29560 sản xuất tại Việt Nam năm 2013, do ông Phạm Văn An sở hữu.  
Giá khởi điểm: 505.300.000 đồng.
(Bằng chữ: Năm trăm lẻ năm triệu ba trăm nghìn đồng).
Thời hạn, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 25/01/2016 đến  ngày 26/01/2016 ( trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản ( Kho Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang)
Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/01/2016 đến 16h30 ngày 26/01/2016 ( trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.
Thời hạn, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 28/01/2016 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
 
Các tin đã đưa ngày: