Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị giao ban định kỳ

21/04/2017

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị giao ban định kỳ
Chiều 19/4/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Văn Lâm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị giao ban định kỳ nhằm triển khai Kế hoạch công tác năm 2017; đánh giá kết quả công tác quý I/2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2017 và góp ý dự thảo văn bản tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/20107 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án, Quy chế hoạt động của Ban. 
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Tuấn Anh, Phó Chi cục trưởng trình bày dự thảo báo cáo công tác thi hành án dân sự trong Quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2017; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm báo cáo tình hình thi hành án trọng điểm, án có điều kiện đã ra quyết định trên hai năm theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh giao và đề xuất biện pháp chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. 
                                                   
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thống nhất với kết quả công tác quý I/2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2017, đồng thời cũng xác định công tác thi hành án dân sự không chỉ là công việc riêng của cơ quan thi hành án mà còn là công việc chung của các cơ quan chức năng, xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích pháp luật trong thi hành án hết sức cân thiết, phải được chú trọng hàng đầu, cố gắng làm tốt công tác dân vận hạn chế việc tổ chức cưỡng chế.

 
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện đánh giá, ghi nhận kết quả thi hành án Quý I năm 2017 đồng thời yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần tập trung hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; yêu cầu cơ quan thi hành án chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể xuống nắm bắt tình hình tại cơ sở đối với các vụ việc trọng điểm để tập trung giải quyết dứt điểm, đặc biệt vụ Gái – Sẩy ở Tân Quang bằng biện pháp phù hợp tránh để kéo dài gây dư luận không tốt trong nhân dân; đề nghị cơ quan Công an có phương án, kế hoạch bảo vệ cưỡng chế thi hành án đối với vụ việc trọng điểm mà cơ quan THADS có văn bản đề nghị phối hợp. Giao Chi cục Thi hành án xây dựng văn bản phù hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
Vũ Hà - Thẩm tra viên Chi cục THADS huyện Văn Lâm


Theo Chi cục THADS huyện Văn Lâm

Các tin đã đưa ngày: