Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm triển khai nhiệm vụ năm 2023

19/05/2023

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm triển khai nhiệm vụ năm 2023
         Ngày 17/5/2023, Ban chỉ đạo THADS (THADS) huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2022, những tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác những tháng tiếp theo năm 2023 và cho ý kiến chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế một số việc khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện, chủ trì hội nghị.
         Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo THADS huyện đã thường xuyên, chủ động tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn huyện; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính có hiệu quả theo Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của ngành, của cấp ủy chính quyền đại phương; chỉ đạo tổ chức phối hợp của các cơ quan liên quan trong THADS trên địa bàn huyện; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về THADS. Trong công tác chỉ đạo điều hành Ban Chỉ đạo THADS huyện tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định và quy chế hoạt động của BanChỉ đạo. 
          Năm 2022, được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo, nên công tác THADS trên địa bàn huyện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, cụ thể: Kết quả THADS về việc đạt tỷ lệ 83,49% (vượt chỉ tiêu của Cục THADS giao 0,49%); về tiền, đạt tỷ lệ 67,29% (vượt chỉ tiêu Cục THADS giao là 25.85%); thu cho ngân sách Nhà nước là 5.801.951.000 đồng; việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng đã thi hành xong 10 việc, thu được số tiền là 201.784.678.000 đồng; 100% các vụ việc thi hành án được đưa ra thi hành đúng thời hạn, công tác xác minh và phân loại án, đảm bảo đúng quy định.
          Về chỉ tiêu thi hành án trọng điểm: Ban Chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm được Ban Chỉ đạo THADS tỉnh giao chỉ tiêu chỉ đạo tổ chức thi hành 04 vụ việc với số tiền 715 tỷ 540 triệu đồng. Kết quả đã giải quyết theo điều luật và thi hành xong 04/04 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Cũng trong năm 2022, Ban Chỉ đạo THADS huyện đã tổ chức họp và cho ý kiến chỉ đạo 05 vụ việc khó khăn, phức tạp, chỉ đạo Chi cục THADS huyện Văn Lâm phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết xong hoàn toàn 03/05 vụ việc đã cho ý kiến (trong đó chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thành công 02 vụ việc đảm bảo an toàn về người và tài sản, chỉ đạo tuyên truyền vận động đương sự tự nguyện thi hành án, góp phần trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự nông thôn).          Phát huy kết quả đạt được của năm 2022, Ban Chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 với một số nhiệm vụ trọng tâm là: Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, chú trọng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, công tác thi hành án liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, pháp luật về tố tụng hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người phải thi hành án; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác THADS; kiên quyết áp dụng và tổ chức cưỡng chế theo qui định của pháp luật đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và ổn định an ninh trật tự ở địa phương.
         Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS thảo luận, cho ý kiến về việc thực hiện tổ chức cưỡng chế đối với một sô vụ việc khó khăn, vướng mắc, cụ thể vụ việc đối với người phải thi hành án là công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Đạt và Công ty cổ phần xây dựng CDC đều có địa chỉ tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.
        Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Thế Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã Đình Dù phối hợp xác định diện tích đất vi phạm, hành vi vi phạm của gia đình ông Trọng, bà Tươi và khẩn trương xử lý việc vi phạm theo quy định của pháp luật; giao Chi cục THADS huyện Văn Lâm hoàn thiện hồ sơ, xây dựng dự thảo Kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Ban Chỉ đạo THADS để từ đó phương án cưỡng chế để thi hành dứt điểm vụ việc./.
 


Theo Chi cục THADS huyện Văn Lâm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: