Sign In

Triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2024

12/12/2023

Triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2024
Ngày 12/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024.

Năm 2023 (tính từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023), cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh phải thi hành 6.905 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 5.803 việc, đã thi hành xong 4.925 việc, đạt tỉ lệ 84,87%, vượt 0,87% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS  giao. Về tiền, tổng số phải thi hành trên 2,3 nghìn tỷ đồng, số có điều kiện thi hành trên 751 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 379,3 tỷ đồng đạt tỷ lệ 50,51%, vượt 4,71% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao.

Về công tác THAHC, cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh nhận được 13 bản án (17 việc), quyết định (liên quan đến thi hành án phí và hoàn trả tạm ứng án phí), trong đó đã thi hành xong 13 việc, còn 4 việc chưa thi hành xong.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2024, cơ quan THADS 2 cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS,  theo dõi THAHC của Bộ Tư pháp; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, làm tốt công tác phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và cưỡng chế thi hành án dân sự...

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 30 năm chuyển giao công tác THADS từ Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ (1993 - 2023); có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.


Theo Đức Hùng - Báo Hưng Yên

Các tin đã đưa ngày: