Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2024

16/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2024
Thực hiện Quyết định số 2530/QĐ-CTHADS ngày 16/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác THADS năm 2024. Chiều ngày 12/12/2023, Cục THADS tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2024.
        Lãnh đạo Cục trực tiếp truyền đạt các 03 chuyên đề: (1) Điểm mới của Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 so với Thông  tư số 01/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS; (2) Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự trong thi hành Quyết định của Tòa án giải quyết vụ việc phá sản - một số vấn đề cần lưu ý; (3) Kỹ năng về công tác tiếp công dân,  phân loại và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự tới Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố, công chức, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán, Chuyên viên pháp lý thuộc Cục, Chi cục và công chức Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã lồng ghép đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của cơ quan THADS hai cấp liên quan đến nội dung tập huấn, đồng thời hướng dẫn đội ngũ công chức khắc phục tồn tại, thực hiện đúng quy định pháp luật.
 
      Qua buổi tập huấn, đội ngũ công chức THADS hai cấp tỉnh Hưng Yên nắm vững quy định pháp luật để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, đúng quy định.


Theo Bùi Thị Thanh - Văn phòng Cục THADS tỉnh Hưng Yên

Các tin đã đưa ngày: