Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2024

06/02/2024

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2024
Ngày 30/01/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác  Quý II năm 2024. Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
Những tháng đầu năm, cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, công tác phối hợp với cơ quan nhằm phần đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Qua thống kê cho thấy kết quả thi hành xong đạt tỷ lệ 42,9% về việc (bằng 51,3% chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2024) và 6,53% về tiền. Trong đó, có 02 đơn vị đạt tỷ lệ trên 50% về việc (Tiên Lữ 60,3%, Kim Động 54,4%), có 03 đơn vị đạt tỷ lệ trên 15% về tiền (Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Chi cục THADS các huyện Kim Động, Khoái Châu) Lãnh đạo Cục biểu dương những nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm của công chức, người lao động cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có việc hiệu quả chưa cao, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chấp hành viên còn có lúc chưa thật sự chủ động; kết quả thực hiện chỉ tiêu thi hành án về tiền tại một số Chi cục đạt thấp... 
Tại Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc;  Lãnh đạo các Chi cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục trao đổi, thảo luận phân tích, đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp, những việc có đơn kéo dài, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo Kế hoạch đã đề ra.Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, yêu cầu các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương, áp dụng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng; nâng cao vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn, án trọng điểm, án tín dụng, ngân hàng, nâng cao hiệu quả, kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo nắm chắc các đầu mối công việc của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng tháng của từng Chấp hành viên, công chức; Chấp hành viên bảo đảm trình tự thủ tục về thông báo, xác minh, trình tự kê biên, cưỡng chế xử lý tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá; đảm bảo thực hiện đúng quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, lựa chọn tổ chức bán đấu giá; lựa chọn các tổ chức bán đấu giá tài sản theo danh sách đã được Bộ Tư pháp công bố; định kỳ hàng quý thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án theo đúng quy định; kiên quyết chỉ đạo áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án các vụ việc có điều kiện nhưng người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, nghiêm túc tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã cho ý kiến chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, tự kiểm tra, trong đó, thực hiện ngay việc tự kiểm tra từ ngày 01/10/2015 theo chỉ đạo của Tổng cục THADS và kế hoạch kiểm tra của Cục THADS ban hành, đồng thời kết hợp rà soát, lập hồ sơ công việc, hoàn thiện chuyển hồ sơ vào lưu trữ đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phát động và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ cương nghiệp vụ trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm công khai, minh bạch; tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.


Theo Bùi Thị Thanh - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: