Sign In

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

01/02/2018

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày 31/01, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 Đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên quán triệt các nội dung Nghị quyết số 18


Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên quán triệt các nội dung Nghị quyết số 20 và 21


Đồng chí Hoàng Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên quán triệt các nội dung Nghị quyết số 19

 
Việc học tập và quán triệt Nghị quyết giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức sai lệch.
Ngay sau hội nghị, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng viết thu hoạch./.

Tác giả ảnh: Thế Duẩn
Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: