Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Mỹ Hào: Đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

27/10/2021

Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Mỹ Hào: Đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Thị xã Mỹ Hào vẫn hoàn thành vượt mức về việc, đạt tỷ lệ cao về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.
Đồng chí Trương Thị Thanh Thúy, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Mỹ Hào cho biết, Chi cục THADS thị xã Mỹ Hào có 8 cán bộ, công chức, 100% là đảng viên, trong đó có 4 chấp hành viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chi cục quan tâm, động viên cán bộ, công chức, chấp hành viên trong đơn vị xây dựng hình ảnh của một chấp hành viên chuẩn mực về lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh nghề nghiệp thông qua việc không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn; giải quyết các vụ việc, tình huống cụ thể bằng đối thoại trên cơ sở những quy định của pháp luật... Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt hằng tháng, qua đó kịp thời quán triệt, cập nhật cho toàn thể đảng viên những chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết… mới của Đảng; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tháng trước, căn cứ tình hình thực tiễn, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho tháng sau.
Năm 2021 (Tính từ 1.10.2020 đến 30.9.2021), chi cục phải thi hành 585 việc, trong đó 450 việc có điều kiện thi hành, chi cục đã thi hành xong 382 việc, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Về tiền, tổng số phải thi hành trên 140 tỷ đồng, trong đó gần 35,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành, chi cục đã thi hành xong gần 12 tỷ đồng, đạt 92,57% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.Qua đó góp phần thực hiện triệt để các bản án, quyết định của tòa án, bảo đảm quyền, lợi ích của các bên liên quan theo quy định của pháp luật. Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi cục bám sát chỉ tiêu được giao, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Thị ủy, UBND và Ban chỉ đạo THADS thị xã Mỹ Hào để có sự thống nhất trong giải quyết, tổ chức thi hành án; giao nhiệm vụ bảo đảm tính hài hòa, công bằng, đúng người đúng việc nhằm phát huy năng lực, sở trường của mỗi chấp hành viên. Với những việc khó yêu cầu chấp hành viên trực tiếp phụ trách báo cáo đầy đủ, đưa ra tập thể bàn bạc, tìm hướng hỗ trợ giải quyết… Chấp hành viên Phùng Xuân Mão chia sẻ, hằng năm, sau khi được lãnh đạo chi cục giao việc, các chấp hành viên vận dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ theo quy trình giải quyết, trong đó tập trung vào các biện pháp như: Rà soát, nghiên cứu kỹ hồ sơ; dành thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình các đương sự; đánh giá các vụ, việc có điều kiện thi hành để tổ chức thi hành án, bảo đảm cho các bản án, quyết định của tòa án được thực thi sớm nhất, đầy đủ nhất. Đối với các vụ/việc khó thi hành thì tiến hành họp hội đồng chấp hành viên, thống nhất giải pháp và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chi cục, của lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và Ban chỉ đạo THADS thị xã để tiến hành tổ chức thi hành án…
Hằng tháng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình triển khai công việc, chi cục tổ chức họp cơ quan kiểm điểm, đánh giá khối lượng công việc hoàn thành, định hướng công việc cần triển khai, đồng thời tìm cách tháo gỡ những sự việc đang giải quyết gặp khó khăn, phức tạp. Việc tự kiểm tra là một nhiệm vụ thường xuyên của chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án và được xác định trong kế hoạch trọng tâm công tác. Năm 2021, qua tự kiểm tra, chi cục đã hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi hành án thường kỳ, qua đó phản ánh trung thực kết quả công tác của từng chấp hành viên cũng như tập thể chi cục... Cùng với đó, chi cục thực hiện tốt các quy chế phối hợp, nhất là việc phối hợp hoạt động giữa Công an, Viện KSND, TAND, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã trong công tác thi hành án dân sự như: Công tác chuyển giao vật chứng; công tác đối chiếu số liệu, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thi hành án; công tác tiếp nhận chuyển giao bản án, quyết định của toà án; công tác xác định giá, định giá tài sản, tiêu huỷ vật chứng, chuyển giao vật chứng thuộc diện sung công quỹ Nhà nước; công tác kê biên, xử lý tài sản;...
Tập thể đoàn kết, môi trường làm việc thân thiện đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian tới, chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, công chức, chấp hành viên trong đơn vị, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022)…


Theo Đức Hùng, Báo Hưng Yên

Các tin đã đưa ngày: