Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Cam Tân, huyện Cam Lâm

25/06/2019

Thực hiện Văn bản số 820/CTHADS-TCCB ngày 10/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch số 77/KH-CCTHADS ngày 15/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm về việc tiếp tục đẫy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”,  ngày 06/6/2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
 

 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm đã tập trung phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính, việc hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa; một số nội dung về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Ngoài ra, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm đã phát tờ gấp hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự cho người dân xã Cam Tân.
Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với chính quyền địa phương, giữ gìn truyền thống, tương thân, tương ái giúp đỡ lẩn nhau trong cộng đồng dân cư nông thôn nói chung và xã Cam Tân nói riêng.
Ông Võ Ngọc Trung – chủ tịch UBND xã thay mặt cho cán bộ, công chức và người dân địa phương gửi lời cảm ơn chân thành Chi cục Thi hành án Cam Lâm đã có hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa tạo điều kiện cho người dân địa phương ngày càng am hiểu pháp luật, tạo điều kiện cho UBND xã ngày càng hoàn thiện hơn nữa tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.
Theo Chi cục THADS huyện Cam Lâm

Các tin đã đưa ngày: