Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối nội chính năm 2021

18/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối nội chính năm 2021
Thực hiện Công văn số 5682/UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Cam Lâm về việc hướng dẫn tổng kết thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, ngày 15/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm – đơn vị chủ trì Khối thi đua khối nội chính năm 2021 tiến hành tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021
                                                               
Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021; đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị đã đăng ký, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                  

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đặng Quang Vinh – Trưởng phòng nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Cam Lâm đã thay mặt lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Khối nội chính trong năm 2021 phải khắc phục những khó khăn trong năm 2020 như dịch bệnh Covid-19, tình hình an ninh trật tự… để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.
                                                                  

Tại hội nghị các đơn vị đã thảo luận, biểu quyết dự thảo đăng ký thi đua, quy chế thi đua của khối và đề ra một số chương trình, kế hoạch trọng tâm trong năm. Thay mặt đơn vị chủ trì khối, ông Lê Anh Sơn – Q. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và cam kết phát huy công tác thi đua khen thưởng của Khối nội chính mạnh về chất lượng và phong trào trong thời gian tiếp theo.
 
                                                                                                                                                                                                                 


Theo Chi cục THADS huyện Cam Lâm

Các tin đã đưa ngày: