Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

01/06/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Triển khai thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 114 – KH/HU ngày 14/8/2019 của Huyện ủy Khánh Sơn triển khai đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
       Ngày 14/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Minh Vỹ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Sơn. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
      Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo đạt nhiều kết quả, khá toàn diện, nổi bật nhất là chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự vượt cao so với mức được giao, hằng năm đều được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn tặng Giấy khen. Chi bộ hằng năm đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Trong đó có 2 năm (2017, 2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Minh Vỹ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Sơn đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể Chi bộ, công chức Chi cục, góp phần thắng lợi vào thành tích chung của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020; Đồng chí đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng Chi bộ tập chung vào những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời sáng suốt lựa chọn đảng viên tiêu biểu bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
     
      Đồng chí Nguyễn Đức Quyết thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung chủ yếu như: Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng đối với 100% cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu hàng năm Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ...

     
     
      Sau thời gian làm việc trên tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn, bầu đồng chí Nguyễn Đức Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn làm Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đồng chí Nguyễn Đức Quyết là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.


Theo Chi cục THADS huyện Khánh Sơn

Các tin đã đưa ngày: