Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh giao ban công tác Quý I/2021 và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

05/02/2021

         Ngày 20/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác thi hành án dâm sự Quý I/2021 đồng thời, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng- Chi cục trưởng, chủ trì Hội nghị,  cùng toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị.
                  


            Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Diên Khánh đã góp phần để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” (tại Quyết định số 2548/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp). Tiếp nối thành tích trên, trong Quý I/2021, đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể: Về việc đạt 35,79%, về tiền đạt 33.03%, ngoài ra các mặt công tác khác như: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm, nghiêm túc thực hiện.; công chức, người lao động tại đơn vị luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, tổ chức đảng, đoàn thể đơn vị không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển.  An ninh trật tự cơ quan được giữ vững. Toàn bộ công chức, người lao động trong đơn vị thực hiên tốt các phong trào thi đua như: thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Thi hành án dân sự gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
          Trước những kết quả đã đạt được tại Quý I/2021, tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Chi cục cùng toàn thể CC,NLĐ tại đơn vị đã xác định những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới đồng thời, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Quý II/2021 trong đó, phấn đấu 6 tháng đầu năm 2021 tổ chức thi hành án đạt tỷ lệ 50% về việc và 38% về tiền.
 
          Cũng trong ngày này, Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, theo đó, tập thể CBCC, NLĐ tại đơn vị đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 như: Tập thể cơ quan, công đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao; Thực hiện tốt quy chế làm việc, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cơ quan; 100% cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, Công đoàn đăng ký vững mạnh xuất sắc …

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu của tập thể, công chức cơ quan năm 2020; yêu cầu công đoàn và các bộ phận trong đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo đời sống công chức và người lao động đang làm việc và công chức đã nghỉ hưu; đồng thời quán triệt các nội dung cần thực hiện trước và sau Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Cục Thi hảnh án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, yêu cầu toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc hiệu quả, dân chủ, khoa học, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.
 


Theo Theo Chi cục THADS huyện Diên Khánh

Các tin đã đưa ngày: