Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2022

29/04/2022

Thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS phát động, Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các phong trào thi đua như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
 
 
Ngày 14/4/2022 đơn vị đã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh và UBND xã Diên Lạc hỗ trợ địa phương thực hiện mô hình “tuyến điện thắp sáng đường quê” tại tổ 26 và 32 của thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc có tổng chiều dài 700m với 14 bóng. Tổng số kinh phí mà Chi cục hỗ trợ là 12.000.000 đồng.
Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại địa phương và việc hỗ trợ trực tuyến, cơ chế một cửa, một số nội dung về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Đơn vị cũng đã phát tờ gấp hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự cho người dân tại xã Diên Lạc.

 
Qua việc thực hiện phong trào đã tạo ấn tượng tốt trong lòng người dân, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Diên Khánh.


Theo Theo CCTHADS huyện Diên Khánh

Các tin đã đưa ngày: