Sign In

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh Lữ Thanh Hải đến thăm và làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh

11/09/2023

Ngày 06/9/2023, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh đã có buổi thăm và làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh
Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Đình Hưng, Chánh Văn phòng Thành ủy Cam Ranh; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cam Ranh, cùng toàn thể lãnh đạo công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Cam Ranh.
 

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Chi cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác 11 tháng năm 2023. Cụ thể: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/8/2023, Chi cục THADS thành phố Cam Ranh đã đạt được kết quả như sau:
          a) Về việc
- Tổng số việc giải quyết  là 984 việc; trong đó số năm trước chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 214 việc, thụ lý mới 770 việc.
- Số việc ủy thác thi hành án: 01 việc.
- Tổng số việc phải thi hành: 983 việc, trong đó:
+ Số việc có điều kiện thi hành: 858 việc (chiếm 87,28% so với tổng số việc phải thi hành);
+ Số việc chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 109 việc (chiếm 11,08% so với tổng số việc phải thi hành);
+ Hoãn thi hành án (trừ Điểm c, khoản 1, điều 48): 15 việc (chiếm 1,53% so với tổng số việc phải thi hành);
+ Tạm đình chỉ thi hành án: 01 việc (chiếm 0,11% so với tổng số việc phải thi hành);
- Đã giải quyết xong 691 việc, chiếm 70,30% so với tổng số việc phải thi hành (tăng 77 việc tương đương tăng 12,54% so với cùng kỳ năm 2022); đạt 80,54% so với số có điều kiện thi hành (So với chỉ tiêu do Cục THADS tỉnh Khánh Hòa giao năm 2023 là 83,5%, đơn vị chỉ còn thiếu 2,96%);
- Số việc chuyển kỳ sau là 292 việc.
b) Về tiền
- Tổng số tiền giải quyết: 322 tỷ 209 triệu 136 nghìn đồng; trong đó số năm trước chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) là: 49 tỷ 242 triệu 024 nghìn đồng; số thụ lý mới 272 tỷ 967 triệu 112 nghìn đồng.
- Số tiền ủy thác thi hành án: 23 tỷ 394 triệu 538 nghìn đồng.
  • Tổng số tiền phải thi hành: 298 tỷ 814 triệu 598 nghìn đồng, trong đó:
  + Số tiền có điều kiện thi hành: 256 tỷ 492 triệu 846 nghìn đồng (chiếm 85,84% so với tổng số tiền phải thi hành);
  + Số tiền chưa có điều kiện thi hành (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng): 38 tỷ 365 triệu 337 nghìn đồng (chiếm 12,84% so với số tiền phải thi hành);
  + Hoãn thi hành án (trừ Điểm c, khoản 1, điều 48): 3 tỷ 946 triệu 983 nghìn đồng (chiếm 1,32% so với tổng số việc phải thi hành);
  + Tạm đình chỉ thi hành án: 9 triệu 432 nghìn đồng;
- Đã giải quyết xong 190 tỷ 110 triệu 074 nghìn đồng, chiếm 63,62% so với tổng số tiền phải thi hành (tăng 95 tỷ 649 triệu 425 nghìn đồng, tương đương 101,26% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỷ lệ 74,12% so với số có điều kiện thi hành (Vượt 27,62% so với chỉ tiêu do Cục THADS tỉnh Khánh Hòa giao năm 2023 là 46,5%);
- Số tiền chuyển kỳ sau là 108 tỷ 704 triệu 524 nghìn đồng.
Ngoài ra Chi cục rất chú trọng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tình trạng tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, hạn chế đơn vượt cấp; Chi cục luôn chủ động phối hợp trong công tác THADS, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất, xin ý kiến Ban chỉ đạo đối với những vụ việc thi hành án phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan ban ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh và công an các xã, phường trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế và xác minh thi hành án...Tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh ghi nhận và đánh giá rất cao công tác 11 tháng của Chi cục THADS thành phố Cam Ranh, nội bộ đoàn kết thống nhất trong việc chỉ đạo, tích cực trong mọi hoạt động và công tác chuyên môn. Chi cục đã tranh thủ được sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, đây cũng là thuận lợi trong việc xin ý kiến chỉ đạo của địa phương trong việc chỉ đạo điều hành đối với những vụ việc thi hành án dân sự phức tạp cần giải quyết nhanh, dứt điểm.
 Đối với các vụ việc tổ chức thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, thu ngân sách nhà nước, các vụ việc dân sự trong hình sự, đặc biệt là những vụ án tham nhũng cần tập trung giải quyết, trường hợp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Cục để kịp thời chỉ đạo. Đồng chí cũng động viên tinh thần toàn thể công chức, người lao động của Chi cục phải hết sức cố gắng đoàn kết, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cho đơn vị.


Theo Chi cục THADS thành phố Cam Ranh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: