Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

24/04/2020

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:
1. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm: Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư pháp, các bộ, ban, ngành liên quan, Tổng cục THADS, Cục THADS và của tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó đảng viên, công chức phải gương mẫu, đi đầu. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết và tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc và không tập trung quá 20 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện. Khi ốm, có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải kịp thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn khám chữa bệnh.
3. Các cơ quan, đơn vị trở lại làm việc bình thường, tập trung giải quyết công việc; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho công chức, người lao động. Đồng thời, khuyến khích tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, giải quyết công việc.

 4. Các cơ quan, đơn vị duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

 Trên đây là chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.


Theo VĂN PHÒNG CỤC

Các tin đã đưa ngày: