Sign In

Tổ chức Họp báo định kỳ Quý II năm 2017

12/04/2017

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự và Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 10/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý II và 6 tháng đầu năm 2017.
Tham dự họp báo, có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, các phóng viên của Báo Khánh Hòa và một số cơ quan báo chí, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, các Chấp hành viên có liên quan đến nội dung họp báo. 
 

Thừa ủy quyền của Cục trưởng, Phó Cục trưởng Đào Thanh Huyền chủ trì buổi họp báo đã thông tin về kết quả thực hiện công tác quý II năm 2017 của các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh. Trong quý II năm 2017, tổng số thụ lý về việc là 9.205 việc, tăng 634 việc (tăng 7%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 4.756 việc, số thụ lý mới là 4.456 việc, tăng 458 việc (tăng 11%) so với cùng kỳ năm 2016. Đã thi hành xong 3.518 việc, trong số việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 51%, tăng 536 việc, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016).  Tổng số thụ lý về tiền là 1.463.080.975.000 đồng, giảm 172.560.662.000 đồng (giảm 11%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 1.239.911.864.000 đồng, số thụ lý mới là 257.727.868.000 đồng, đã thi hành xong 200.613.668.000 đồng trong số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 18.65%, cao hơn 4.65% so với cùng kỳ năm 2016. Ra quyết định thi hành án, xác minh phân loại án và thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án đều đảm bảo theo quy định. Đã thực hiện đăng tải công khai 100% các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được nâng cao và được chú trọng. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo ghiệp vụ và tổ chức thi hành án được thực hiện hiệu; Công tác tài chính – kế toán luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
 

Đồng chí Phó Cục trưởng Đào Thanh Huyền cũng đã  thông tin những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2017 và làm rõ các nội dung mà đại diện các cơ quan báo chí đề cập nhằm nâng cao sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, nhất là những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án.
 

 Kết thúc buổi họp báo, đống chí Phó Cục trưởng thay mặt Cục trưởng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên đã quan tâm, phối hợp để tuyên truyền, thông tin, phản ánh kịp thời về công tác thi hành án dân sự, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các cơ quan Báo chí, các phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự và khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự thì đề nghị các Báo làm việc, trao đổi với Cục trưởng (người phát ngôn của Cục) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan.
Theo VP Cục


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: