Sign In

Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

27/04/2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 và quán triệt một số văn bản mới về công tác thi hành án dân sự.

 
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, các Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh và Đào Thanh Huyền, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 

 
 
Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017.  Trong 6 tháng đầu năm 2017, về việc, tổng số thụ lý là 9.205 việc, tăng 634 việc (tăng 7%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 4.756 việc, số thụ lý mới là 4.456 việc, tăng 458 việc (tăng 11%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số việc phải thi hành là: 9.174 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 6.898 việc (chiếm tỷ lệ 75%), giảm 242 việc (giảm 3%) so với cùng kỳ năm 2016; số chưa có điều kiện thi hành là: 2.276 việc (chiếm tỷ lệ 25%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3.518 việc, đạt tỷ lệ 51%, tăng 536 việc, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016 (so với chỉ tiêu được giao năm 2017, còn thiếu 21%). Số việc chuyển kỳ sau là 5.656 việc, trong đó số có điều kiện chuyển kỳ sau là: 3.380 việc, giảm 778 việc (giảm 18%) so với số việc có điều kiện cùng kỳ năm 2016 chuyển sang.
 

Về tiền, tổng số thụ lý là 1.463.080.975.000 đồng, giảm 172.560.662.000 đồng (giảm 11%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, số cũ chuyển sang là 1.239.911.864.000 đồng, số thụ lý mới là 257.727.868.000 đồng, giảm 472.013.820.000 đồng (giảm 65%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền phải thi hành là 1.445.955.121.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là 1.075.663.480.000 đồng (chiếm tỷ lệ 74%), giảm 380.020.715.000 đồng (giảm 26%) so với cùng kỳ năm 2016; số chưa có điều kiện thi hành là: 370.291.640.000 đồng (chiếm tỷ lệ 26%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 200.613.668.000 đồng, đạt tỷ lệ 18.65%, giảm 9.129.313.000 đồng, cao hơn 4.65% so với cùng kỳ năm 2016 (so với chỉ tiêu được giao năm 2017, còn thiếu 13.35%). Số tiền chuyển kỳ sau là 1.178.071.144.000 đồng, trong đó số có điều kiện chuyển kỳ sau là: 807.779.504.000 đồng 1.245.941.215.000 đồng, giảm 438.161.711.000 đồng (giảm 35%) so với số tiền có điều kiện cùng kỳ năm 2016 chuyển sang.
 

Đã thực hiện đăng tải công khai 100% các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được nâng cao và được chú trọng; Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo ghiệp vụ và tổ chức thi hành án được thực hiện hiệu quả; Công tác tài chính – kế toán luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời; Công tác thi đua khen thưởng ngày càng hoạt động sôi nổi và có hiệu quả; thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành Kế hoạch số 452/KH-CTHADS ngày 10/3/2017 về việc xây dựng nhà tình thương với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ 01 hộ gia đình công chức thuộc các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, thời hạn hoàn thành và trao tặng nhà dự kiến vào tháng 9/2017.
 

 
Bên cạnh đó, đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự từ cấp tỉnh đến cấp huyện thường xuyên được kiện toàn; quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan tại địa phương chặt chẽ, có hiệu quả.
 

 
Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục trình bày các chuyên đề và các văn bản mới có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Nội dung của các chuyên đề tập trung chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự cần phải khắc phục của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa như chuyên đề: Quán triệt Quy trình tổ chức thi hành án và một số vi phạm, tồn tại trong quá trình tổ chức thi hành án tại các Chi cục; Một số vi phạm, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Một số tồn tại, vi phạm trong công tác Tài chính kế toán; Một số tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác Văn phòng; một số tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, Hội nghị cũng đã được thông qua Kế hoạch luân chuyển chấp hành viên không giữ chức vụ lãnh đạo trong toàn tỉnh và quán triệt một số điểm mới của Thông tư số 02/TT-BTP ngày 23/03/2017 và Thông tư số 03/TT-BTP ngày 05/04/2017 của Bộ Tư pháp.
 

 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng ghi nhận kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn những hạn chế nhất định, vì vậy trong 6 tháng công tác cuối năm, Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các chương trình công tác do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và địa phương đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017.
 

 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2016 cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 4 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016; trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể; trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân; trao Giấy khen của Tổng Cục trưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân...
 

 
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cũng tặng Giấy khen cho 11 tập thể,  42 cá nhân và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.
 
 

Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: