Sign In

Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

01/06/2020

Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
 Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trịnh Văn Mơ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo Đại hội.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết đã đề ra. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, kịp thời, giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị đối với đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động, từ đó có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Cấp ủy; nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn ngừa thoái hóa về tư tưởng chính trị trong đảng viên, công chức, người lao động.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa hoàn thành toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Trong 5 năm, từ năm 2015 đến năm 2019, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt và vượt các chỉ tiêu về việc, về tiền và giảm án tồn so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao; công tác theo dõi thi hành án hành chính đạt 100%; công tác phòng chống tham nhũng được quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời trong đó chú trọng công tác thu hồi tiền, tài sản Nhà nước bị chiểm đoạt, thất thoát; công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với nhiệm vụ chuyên môn được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Chi bộ nghiêm túc thực hiện kịp thời, đầy đủ; hoạt động đoàn thể sôi động và tích cực,… Chính vì thế, trong nhiệm kỳ, 5 năm liền (từ năm 2015 đến năm 2019), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa được Bộ Tư pháp công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, 4 năm được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp (năm 2015, 2016, 2017 và 2018), 3 năm liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2016, năm 2017 và năm 2018). Công đoàn cơ sở 4 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi Đoàn thanh niên 2 năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc (năm 2015 và 2018), 3 năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc toàn diện (năm 2016, năm 2017 và năm 2019). Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác nhau.
 

Đ/C Đặng Đình Quyền trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Cấp ủy; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo đơn vị giữ vững sự ổn định về tư tưởng, chính trị; xây dựng Chi bộ, cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia trong sạch, vững mạnh; Lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần VIII nhiệm kỳ 2020-2025.
Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Chi bộ tiếp tục tập trung tuyên truyền các các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, công chức, người lao động; Đảm bảo 100% đảng viên, công chức được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 70% đảng viên tham gia học các lớp lý luận chính trị. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao hàng năm; Giải quyết 100% đơn thư thuộc thẩm quyền, không có Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cấp trên hủy bỏ; 100% các phòng chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong  đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% đảng viên, công chức đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và cam kết nêu gương. Tổ chức kiểm tra đảng viên theo Điều lệ  Đảng ít nhất 30 % đảng viên;  giám sát 100%  đảng viên  thực hiện nhiệm vụ; phát triển từ 3-4 đảng viên; phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm trong đó có ít nhất một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm...
 

Đ/C Trịnh Văn Mơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Mơ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các mặt công tác và đề nghị Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần giữ vững an ninh chính trị địa phương...
 
Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí: đồng chí Đặng Đình Quyền, đồng chí Nguyễn Thái Hổ, đồng chí Dương Diêu, đồng chí Hoàng Thị Thu Hà và đồng chí Ngô Thế Lâm. Đại hội cũng đã trực tiếp bầu Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả đồng chí Đặng Đình Quyền, Cục trưởng tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thái Hổ, Phó Cục trưởng tái cử giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ
Theo Chi bộ Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: