Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

16/04/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 15/4/2020 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo:
 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục THADS và Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục tiếp tục bố trí cho công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường họp trực tuyến, phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có); phân công công chức trực tiếp nhận văn bản đi, đến (nếu có), bảo vệ cơ quan để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn của cơ quan, đơn vị ít nhất đến ngày 22/4/2020.
3. Yêu cầu toàn bộ công chức, người lao động làm việc tại nhà tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.
4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
 Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục nghiêm túc thực hiện./.


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: