Sign In

Ký kết quy chế phối hợp khởi kiện, giải quyết các vụ án dân sự về tranh chấp lao động

26/10/2016

Chiều ngày 25/10/2016, 5 đơn vị gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện ký kết quy chế phối hợp về việc khởi kiện, giải quyết các vụ án dân sự trong tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quy chế phối hợp giữa 5 đơn vị quy định rõ nội dung, trách nhiệm phối hợp của các bên tham gia. Theo đó, các đơn vị cam kết, ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị chú trọng việc thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự tố tụng dân sự về các vụ án do tổ chức công đoàn khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tuyên tuyền tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc khởi kiện và thi hành án do tổ chức công đoàn khởi kiện…
 

Các đơn vị cũng kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho công tác khởi kiện ra tòa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như: việc trích nộp bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội…; chuẩn bị đầy đủ thông tin phục vụ cho việc khởi kiện giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh theo đúng Quy chế số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH, ngày 20/9/2016 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Các cơ quan tố tụng đảm bảo hồ sơ việc khởi kiện của tổ chức công đoàn đạt hiệu quả cao từ khi khởi kiện đến thi hành bản án.
 

Tại buổi ký kết, lãnh đạo 5 đơn vị đã cùng thống nhất và quyết tâm cao trong việc tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp từ cấp tỉnh đến các đơn vị trực thuộc, nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
 


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: