Sign In

Tổ chức họp báo định kỳ về công tác thi hành án dân sự

20/01/2017

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Quý I năm 2017.
 
Tham dự họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Quốc Ninh – Phó Trưởng ban, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có đồng chí Đỗ Thị Hồng Anh, Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ tại tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; các Chấp hành viên có liên quan đến nội dung họp báo. 


 
Tại buổi họp báo, Cục trưởng Đặng Đình Quyền - người phát ngôn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, việc Cục tổ chức họp báo nhằm giúp các cơ quan báo chí có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự, thường xuyên, kịp thời phản ánh những kết quả, đóng góp của các cơ quan Thi hành án dân sự đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương thông qua việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đồng thời thực hiện nhiệm vụ truyền thông, xây dựng hình ảnh đẹp về cơ quan và người công chức thi hành án dân sự, trong đó cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác báo chí nói chung, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nói riêng trong việc tạo sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, dư luận xã hội và nhân dân địa phương đối với hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn quản lý. Việc họp báo cũng là biện pháp cụ thể để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cục, Chi cục với cơ quan báo chí, chủ động hơn trong công tác đối thoại, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực, toàn diện cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho báo chí được tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ.
Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã thông tin với báo chí về kết quả thực hiện công tác quý I năm 2017. Trong quý I năm 2017, tổng số thụ lý 7.443 việc, trong đó năm trước chuyển sang 4756 việc, thụ lý mới 2.687 việc, sau khi trừ đi 14 việc ủy thác thì số việc còn phải thi hành là7.429 việc ( tăng  6% so với cùng kỳ), số việc có điều kiện 5.174 (chiếm  70% so với việc phải thi hành), số việc chưa có điều kiện 2.255 việc (chiếm 30% so với việc phải thi hành).Kết quả, đã giải quyết xong 1.776 việc trên tổng số 5.174 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 34.33%, số việc chuyển kỳ sau: 5.653 việc. Về tiền, tổng số thụ lý 1.360.806.815.000 đ, trong đó năm trước chuyển sang 1.239.911.862.000 đ, thụ lý mới 120.894.953.000đ. sau khi trừ đi 3.312.599.000đ số tiền đã ủy thác thì số tiền còn phải thi hành là 1.357.494.216.000đ. Số tiền  có điều kiện: 806.579.474.000 đ (chiếm 59% so với tiền phải thi hành), Số tiền chưa có điều kiện 550.914.742.000 đ (chiếm 41% so với tiền phải thi hành. Kết quả, đã giải quyết xong 55.781.604 .000 đ trên tổng số 806.579.474.000 đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 6.92%, Số tiền chuyển kỳ sau: 1.301.712.612.000 đ.
Đồng chí Cục trưởng cũng đã thông tin những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017 và làm rõ các nội dung mà đại diện các cơ quan báo chí đề cập nhằm nâng cao sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, nhất là những vụ việc cưỡng chế có sự phối hợp liên ngành; nguyên nhân cơ bản đối với những việc thi hành án có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành dứt điểm; những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành án.
Đại diện các báo tham dự họp báo đã có nhiều câu hỏi tập trung vào một số vấn đề liên quan đến tỷ lệ giải quyết án, những khó khăn vướng mắc trong thi hành án dân sự, việc thi hành các vụ việc trọng điểm, phức tạp nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của Cục. Các câu hỏi đã được người phát ngôn của Cục giải đáp đầy đủ.
 

 
Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan Báo chí, các phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự; đồng thời, nếu khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự thì đề nghị các Báo làm việc, trao đổi với Cục trưởng (người phát ngôn của Cục) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan.
 


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: