Sign In

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

09/03/2020

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới. Để ứng phó với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 763/BTP-VP ngày 07/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, tụ tập đông người, du lịch đến những vùng có dịch. Nếu có khả năng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm cần thông tin ngay cho Thủ trưởng đơn vị và các cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời.
Theo dõi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của tình hình dịch bệnh, không đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống công chức, người lao động.
2. Rà soát, cân nhắc chỉ tổ chức các cuộc họp, hội nghị thật sự cần thiết tại trụ sở đơn vị và các đoàn kiểm tra, công tác của Cục đến các Chi cục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Trường hợp có làm việc với người nước ngoài cần có biện pháp tăng cường phòng dịch, hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc. Trường hợp cần thiết gặp gỡ, phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyên cáo của cơ quan y tế.
3. Triển khai việc kiểm tra thân nhiệt đối với công chức, người lao động và khách ra vào cơ quan; trường hợp cần thiết có thể áp dụng tờ khai y tế; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn; cung cấp khẩu trang cho các bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với khách ra vào cơ quan như bảo vệ, văn thư, cán bộ phụ trách công tác một cửa..; phối hợp với cơ quan, đơn vị y tế thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại trụ sở làm việc.
4. Kịp thời thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh tại đơn vị về Cục (qua Văn phòng, số điện thoại: 02583 560 739 hoặc 0975 554 577, đồng chí Man Thắng Trí – Quyền Chánh Văn phòng,) để tổng hợp và hỗ trợ kịp thời.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: