Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/04/2023

Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Sáng ngày 24/04/2023, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi  THAHC 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị do Đồng chí Cao Minh Hoàng Tùng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện và thành phố, Thẩm tra viên, kế toán thuộc Cục và Chi cục.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Kon Tum đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của địa phương, nghiêm túc triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan công tác THADS, theo dõi THAHC. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với Chi cục THADS cấp huyện theo hướng sâu sát, quyết liệt, thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị để kịp thời có biện pháp chỉ đạo phù hợp. Việc thi hành các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo giải quyết; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan có liên quan, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý, đội ngũ công chức các cơ quan THADS nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới... 
Kết quả THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Kon Tum như sau: Thi hành xong về việc là 1.256/2.732 việc có điều kiện thi hành (giảm 212 việc tương đương 14,44%) so với cùng kỳ năm 2022)đạt tỷ lệ 58,75%; Thi hành xong về tiền là 57.869.979 nghìn đồng/ 287.437.045 nghìn đồng có điều kiện thi hành (giảm 37 tỷ 165 triệu 597 nghìn đồng tương đương 39,11% so với cùng kỳ năm 2022)đạt tỷ lệ 20,13%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác THADS còn gặp những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần tập trung giải quyết: tỷ lệ thi hành xong tiền toàn tỉnh còn thấp (đạt 20,13%). Tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn ở một số huyện còn chậm; một số Chấp hành viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa chấp hành nghiêm, đầy đủ chỉ đạo của cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; một số đơn vị chưa tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết việc thi hành án...; cơ sở vật chất của một số Chi cục còn khó khăn, chưa có kho vật chứng để chứa tang tài vật các vụ án; trụ sở một số đơn vị bị xuống cấp chưa được đầu tư,…
Kết luận Hội nghị đồng chí Cao Minh Hoàng Tùng - Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
- Thứ nhất, tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm; công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong công tác THADS; sâu sát hơn đối với các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động thu, chi tiền thi hành án của Chấp hành viên và công chức có liên quan; tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc trong các cơ quan THADS tỉnh Kon Tum.
- Thứ hai, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Chi cục, tập thể công chức và người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS, Cục THADS giao năm 2023. Tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc có giá trị lớn, việc thi hành án thu hồi cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, việc có điều kiện thi hành có giá trị trên 100 triệu đồng theo yêu cầu của Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh.
- Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức THADS. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và trong kiểm soát, giám sát việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên tại đơn vị.
- Thứ tư, chủ động, nắm bắt, theo dõi tư tưởng của công chức và người lao động để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; đề xuất giải quyết những nguyện vọng chính đáng của công chức và người lao động; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Cục xem xét, giải quyết.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: