Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

10/01/2020

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và triển khai công tác năm 2020
Ngày 09/01/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Tổng cục.
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1892

Tác giả ảnh: Văn phòng Tổng cục
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: