Sign In

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022

25/03/2020

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022
Chiều ngày 24/3/2020, Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Các tin đã đưa ngày: