Sign In

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự Quý I/2020

17/02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi hành án dân sự Quý I/2020
Sáng 11/02/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2020 với 63 Cục Thi hành án dân sự. Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị, các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đã tham gia hội nghị tại điểm cầu Trung ương, tại các điểm cầu địa phương có sự tham dự của Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1899

Tác giả ảnh: Trung tâm
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: