Sign In

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

25/03/2020

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày 23/3/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Lương Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HoatDongDangDoanThe/View_Detail.aspx?ItemID=3734

Tác giả ảnh: Vụ Tổ chức cán bộ
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: