Tổng cục THADS tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”

14/10/2020
Thực hiện Quyết định số 1527/QĐ-BTP ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (dự án JICA) và Kế hoạch hoạt động của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), sáng ngày 13/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục THADS và dự án JICA đồng tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”. Hội thảo được thực hiện trực tuyến với 63 Cục THADS địa phương trên toàn quốc.

Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn chủ trì. Tham dự Hội thảo có ông Nagahashi Masanori - Chuyên gia Dự án JICA (Nhật Bản); đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ 11- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Pháp chế và quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Vụ Pháp chế); Tổng cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính); Học viện Tư pháp; Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) cùng đông đảo Chấp hành viên, cán bộ, công chức công tác tại Cục, Chi cục THADS của 63 tỉnh thành trên toàn quốc (tham gia thông qua hình thức trực tuyến).
 


Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Sau 04 năm thực hiện, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và công tác THADS nói riêng, cơ bản đã tạo được hành lang pháp lý bảo đảm cho công tác THADS thực hiện có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình áp dụng Nghị định số 62/2015/NĐ-CP trên thực tiễn đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Đồng thời yêu cầu giải quyết đối với một số vấn đề mới phát sinh trong công tác THADS nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật đã đặt ra yêu cầu bổ sung một số quy định của Nghị định này. Vì vậy, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS, Nghị định 33/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2020. Ngày 14/4/2020, Lãnh đạo Bộ cũng đã ký ban hành Bản hợp nhất số 1357/VBHN-BTP về việc hợp nhất Nghị định theo quy định. Do vậy, Hội thảo là hoạt động quan trọng để triển khai thi hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP và Văn bản hợp nhất; hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc đối với những nội dung cụ thể; kịp thời cập nhật, rà soát và lưu ý những nội dung mới cơ bản cho địa phương trong quá trình áp dụng thực hiện.
 

 
Mở đầu Hội thảo, ông Đặng Văn Huy - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 trình bày tóm tắt Tổng quan về những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ và hướng dẫn thi hành. Tiếp đó, Hội thảo đã được nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Trần Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS trình bày các chuyên đề về một số nội dung liên quan đến điểm mới về ra Quyết định và Ủy thác thi hành án; biện pháp bảo đảm, cưỡng chế, thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án và những vấn đề cần lưu ý đối với các nội dung trên.

Sau khi nghe các chuyên đề trao đổi nêu trên, các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến phát biểu thiết thực, cụ thể. Tại Hội thảo, nhiều cơ quan THADS đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Luật THADS và các văn bản hướng dẫn trên thực tiễn thi hành tại địa phương. Theo đó, đại diện các Cục THADS địa phương đã đưa ra 23 ý kiến, từng nội dung được phân tích, đánh giá cũng như nêu rõ những vướng mắc, bất cập, từ đó đưa đề xuất các định hướng giải quyết.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Hoàng Thanh, đại diện vụ Pháp luật dân sự kinh tế cũng cho rằng các vấn đề Hội thảo đưa ra thực sự cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết một số vướng mắc cho hoạt động của cơ quan THADS trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đánh giá cao việc Tổng cục tổ chức Hội thảo và việc sửa đổi bổ sung Luật là rất cần thiết do Luật THADS liên quan đến nhiều nội dung tố tụng để trên thực tế phối hợp được nhịp nhàng, nhanh chóng hơn.
 
 
 
Đến với Hội thảo, ông Nagahashi Masanori - Chuyên gia Dự án JICA cũng chia sẻ các nội dung liên quan được quy định trong hệ thống pháp luật Nhật Bản, đề xuất một số giải pháp trong việc thực hiện quy trình tổ chức thi hành án cho cơ quan THADS Việt nam. Đồng thời, chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp thực hiện các dự án tiếp theo liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến THADS.
Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Sơn, thay mặt Tổng cục THADS ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo, khẳng định trong thời gian tới, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường các hoạt động về THADS. Giao Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì tích cực thực hiện việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng để có cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật THADS hoàn thiện nhất trong thời gian tới.
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo 
 
   


 
Phương Thanh
                                                  Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS