Sign In

Chú trọng kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác Thi hành án dân sự

24/04/2023

Chú trọng kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác Thi hành án dân sự
Sáng 18/04, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm 2023. Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2206

Tác giả ảnh: K.Quy
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: