Chú trọng kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác Thi hành án dân sự

19/04/2023
Sáng 18/04, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm 2023. Thứ trưởng Mai Lương Khôi chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để tổ chức thi hành án đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, đã thi hành xong 234.069 việc, tăng 32.054 việc (tăng 15,87%); đạt tỉ lệ 54,02% (tăng 4,82%). Về tiền, thi hành xong 52.241 tỷ 451 triệu 772 nghìn đồng, tăng 17.057 tỷ 878 triệu 850 nghìn đồng (tăng 48,48%); đạt tỉ lệ 26,47% (tăng 4,46%).
Riêng công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Về việc thi hành xong 900 việc, tăng 185 việc (tăng 25,87%); đạt tỉ lệ 36,00% (tăng 1,39%); Về tiền, thi hành xong 18.531 tỷ 578 triệu 675 nghìn đồng, tăng 9.481 tỷ 359 triệu 280 nghìn đồng (tăng 104,76%); đạt tỉ lệ 33,37% (tăng 12,18%).
Các mặt công tác của hệ thống THADS cơ bản vẫn được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các Cục THADS địa phương cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được kết quả cao.

Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hòa cho biết 6 tháng đầu năm 2023 toàn thành phố đã thi hành vượt chỉ tiêu được giao, trong đó về việc đạt 48,65%, về tiền đạt 39,53%. Tuy nhiên, ông Hòa vẫn tỏ ra trăn trở về chất lượng phân loại án, tổ chức thi hành án.
Do vậy, trong thời gian tới các cơ quan THADS trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS và lãnh đạo địa phương. Cục sẽ thành lập các Tổ kiểm tra thi hành công vụ, có chấm điểm, theo dõi riêng, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cục, Chi cục xây dựng kế hoạch cụ thể theo tháng, theo quý, chấn chỉnh tình trạng “án ngủ”; xây dựng các chuyên đề, cẩm nang trong công tác kê biên, xác minh, xử lý tài sản thi hành án để hạn chế tối đa các vi phạm. Là địa bàn có lượng án hành chính lớn nên Lãnh đạo Cục cũng cho biết sẽ thành lập các Tổ kiểm tra, trên cơ sở đó tham mưu UBND thành phố xử lý trường hợp không chấp hành nghiêm bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
Ngoài ra, Lãnh đạo Cục cũng đề xuất Tổng cục thực hiện cơ chế biệt phái Chấp hành viên cho TP Hồ Chí Minh để gỡ khó trong bối cảnh lượng việc, tiền tiếp tục tăng, trong khi đó nhân sự có nhiều biến động.
Cũng là một trong những địa bàn trọng điểm song kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm của tỉnh Long An còn hạn chế, giảm so với cùng kỳ, cụ thể, về việc đạt 52,4%; về tiền đạt 22,9%; án hành chính đã thi hành xong 3/14 việc.
Chỉ ra khó khăn vướng mắc trên địa bàn, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cho biết hiện nay trên địa bàn còn nhiều tài sản bán nhiều lần nhưng không có người mua, công tác kiểm tra, tự kiểm tra còn hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, Cục sẽ phân công Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định chỉ tiêu từng tháng, từng quý để có giải pháp đôn đốc Chấp hành viên thực hiện kịp thời. Tiến hành kiểm tra các Chi cục có lượng án tín dụng ngân hàng nhiều, giá trị lớn; thực hiện đúng quy trình công tác kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; rà soát, phân loại án chính xác; tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ của Chấp hành viên; tổ chức làm việc với các địa phương có bản án hành chính chưa thi hành xong…
Còn Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội Phạm Văn Dũng cho biết thời gian qua, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội trong công tác THADS, hành chính; kịp thời báo cáo kết quả đối với thường trực Thành ủy, Quận ủy, Ban Chỉ đạo THADS các cấp để kịp thời có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2023, 30 Chi cục THADS đã ký quy chế phối hợp với VKSND cùng cấp để tăng cường công tác phối hợp. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục chú trọng công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thành lập 3 đoàn kiểm tra đôn đốc các Chi cục; giao 100% các Chi cục rà soát án tồn trên 1 năm để tập trung xử lý dứt điểm.
Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ
Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận và hoan nghênh kết quả hệ thống THADS đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tăng so với cùng kỳ. Thứ trưởng đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành đã được quan tâm và tăng cường theo hướng quyết liệt hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn; nhiều giải pháp được triển khai như tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm; cả hệ thống đã ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Chấp hành viên ký cam kết; công tác phối hợp chủ động hơn, đặc biệt là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế được quan tâm, triển khai quyết liệt…
Song, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như án chuyển kỳ sau tăng; án tín dụng ngân hàng còn nhiều khó khăn; một số vụ việc kéo dài; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt hiệu quả như mong muốn…
Dự báo tình hình trong thời gian tới tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, Thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống THADS tập trung quản lý chỉ đạo điều hành đảm bảo nền nếp, hiệu quả; kiểm tra công vụ một cách toàn diện; triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương; kiểm soát tốt mọi mặt của cơ quan, đơn vị.
Các cơ quan THADS phải tập trung giảm lượng án chuyển kỳ sau, làm tốt công tác xác minh thi hành án, không để xảy ra tình trạng án có điều kiện nhưng chậm thi hành.
Lãnh đạo các cơ quan THADS tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để có sự phân công, điều động phù hợp đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Chấp hành viên. Kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp về công tác cán bộ để củng cố, tăng cường nguồn lực cho đơn vị.

“Chúng ta phải tổng hòa các giải pháp để xây dựng được nguồn lực các cơ quan THADS đáp ứng yêu cầu, địa bàn nào còn thiếu cần chủ động báo cáo đồng thời cần có cơ chế thu hút cán bộ”, Thứ trưởng nói.
Cùng với đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kiểm sát từ sớm, từ xa đối với công tác THADS, mỗi Chấp hành viên, cán bộ cơ quan THADS cần nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống tham nhũng trong bối cảnh hiện nay.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái khẳng định sẽ cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch, đảm bảo hệ thống THADS hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 

 https://baophapluat.vn/chu-trong-kiem-tra-tu-kiem-tra-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post472832.html


Các tin khác