Sign In

Chi cục THADS huyện Tam Đường tổ chức cưỡng chế thi hành án giao đất rừng tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

04/01/2023

Ngày 04/01/2023, Chi cục THADS huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Sơn Bình và các cơ quan ban, ngành huyện Tam Đường tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án.
Căn cứ Bản án số 05/DSST-TC ngày 29/9/2017 của TAND huyện Tam Đường và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 18/QĐ-CCTHADS ngày 18/11/2019, Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu  số 72/QĐ-CCTHADS ngày 22/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường, ông Vàng A Sùng phải trả cho các ông Trần Yên, Lò Văn Tiên, Lò Văn Toàn tổng diện tích là 56,3 ha đất rừng phòng hộ và di rời 01 lán gỗ mái lợp proximăng diện tích khoảng 35 m2 .
Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường đã phối hợp với cơ quan, ban ngành huyện Tam Đường và Uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình nhiều lần vận động, thuyết phục, tuy nhiên ông Vàng A Sùng không tự nguyện thi hành án. Do đó, Chi cục THADS huyện Tam Đường đã đề xuất họp liên ngành tố tụng của huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện thống nhất quan điểm kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án, nhằm đảm bảo bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm minh trên thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án.
Trước khi Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế thi hành án, ông Vàng A Sùng đã tự nguyện thi hành án. Chi cục THADS huyện Tam Đường tiến hành các thủ tục giao tài sản cho người được thi hành án theo đúng quy định của pháp luật gồm:
Giao cho ông Trần Văn Yên diện tích 21,5 ha (215.000m2) đất rừng phòng hộ tại GCNQSDĐ số BA 732507 cấp ngày 23/02/2011, thửa 63a, tờ bản đồ số 4 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cùng cây cối, tài sản có trên đất. Đặc biệt ông Vàng A Sùng đã thỏa thuận, nhất trí giao cho ông Yên 01 lán gỗ, mái lợp proximang diện tích 35m2 có trên đất, lực lượng cưỡng chế không phải thực hiện việc tháo dỡ, di dời tài sản này.
Giao cho ông Lò Văn Tiên diện tích 174,622m2 đất rừng phòng hộ tại thửa 64a-2, tờ bản đố số 4 tại GCNQSDĐ số 00543QSDĐ/QĐ-UBND cấp ngày 30/01/2002 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Giao cho ông Lò Văn Toàn diện tích 174,622m2 đất rừng phòng hộ tại thửa 64a-1, tờ bản đổ số 4, GCNQSDĐ số 00545QSDĐ/QĐ-UBND ngày 30/01/2002 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thượng tôn pháp luật, Chi cục THADS huyện Tam Đường đã giao tài sản là quyền sử dụng đất cho những người được thi hành án thành công, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự của Chi cục trong những tháng đầu của năm 2023./.


Theo Chi cục THADS Tam đường

Các tin đã đưa ngày: