Sign In

Chi cục THADS huyện Phong Thổ chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự

09/06/2021

Chi cục THADS huyện Phong Thổ chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự
Cùng với chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành thi hành án dân sự. Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Cục THADS tỉnh Lai Châu, Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành hữu quan, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của từng công chức, người lao động trong đơn vị, Chi cục THADS huyện Phong Thổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi hành án dân sự trong đời sống xã hội.
Kết quả công tác thi hành án dân sự hằng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu giao. Cụ thể, giai đoạn 2017-2021 (tính đến hết 30/4/2021) Chi cục THADS huyện Phong Thổ đã thi hành xong 951 việc, tương ứng về giá trị là 2.192.747.000 đồng, đạt tỷ lệ trung bình là 95,8% về việc và 88,2% về tiền. Riêng năm 2021, tính đến hết 31/5/2021, đã tổ chức thi hành xong 153 việc tương ứng với số tiền 264.092.000 đồng, đạt tỷ lệ 94% về việc và 88,8% về tiền (vượt 10,5% về việc và 46,7% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2021). Các nhiệm vụ chính trị khác đảm bảo hoàn thành. Trên địa bàn không có vụ việc thi hành án dân sự bức xúc, kéo dài ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.
 
 
(Ảnh hoạt động của Chi cục)
Song song với việc hoàn thành các chỉ tiêu về việc và tiền được giao hàng năm. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do địa phương và Ngành phát động, qua đó góp phần nâng cao giá trị tinh thần cho đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị.
 
 
(Ảnh tham gia hoạt động văn nghệ)
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong THADS cũng được Chi cục quan tâm, chú trọng. Hàng năm đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các buổi tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Tư pháp nói chung và THADS, hành chính nói riêng, góp phần để nhân dân hiểu về các quy định, quyền, nghĩa vụ của mình đối với pháp luật.
 
 
(Ảnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật)
 
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong mọi mặt công tác của đơn vị, phấn đấu là đơn vị thuộc nhóm dẫn đầu trong toàn tỉnh về kết quả công tác, tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chi cục THADS huyện Phong Thổ xác định những nhiệm vụ cần tập trung triển khai, thực hiện đó là: Tập trung phấn đấu thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao từ những ngày đầu, tháng đầu; Giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản Nhà nước, liên quan đến tín dụng, ngân hàng; Thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong toàn đơn vị; Tiếp tục đóng góp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự… 

Tác giả ảnh: Đỗ Quốc Khánh - Chi cục THADS huyện Phong Thổ

Các tin đã đưa ngày: