Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NẬM NHÙN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

09/11/2020

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NẬM NHÙN TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian qua công tác xây dựng và phát triển đảng đã được chi bộ quan tâm, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú trưởng thành để bổ sung và phát triển đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ nhằm xây dựng Chi bộ  ngày càng lớn mạnh.  Ngày 29/10/2020 Chi bộ Chi cục THADS huyện Nậm Nhùn đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên quần chúng ưu tú
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian qua công tác xây dựng và phát triển đảng đã được chi bộ quan tâm, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú trưởng thành để bổ sung và phát triển đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ nhằm xây dựng Chi bộ  ngày càng lớn mạnh.  
 
Thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng, trải qua một thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, lĩnh vực hoạt động đoàn thể, được sự dìu dắt giúp đỡ của tập thể và các đảng viên trong Chi bộ, quần chúng Nguyễn Thị Thu Hằng đã tự khẳng định được bản thân, tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chi bộ xét và đề nghị, đã được Huyện ủy Nậm Nhùn quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều ngày 29/10/2020, Chi bộ Chi cục THADS huyện Nậm Nhùn tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thi Thu Hằng vào Đảng cộng sản Việt Nam.
(Đồng chí Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ - Trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng)
Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của tất cả các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng đã đọc lời tuyên thệ, hứa quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Trần Văn Dũng - Bí thư Chi bộ yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng cần thực hiện đúng các nhiệm vụ của người đảng viên; Tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương nơi cư trú, học hỏi kinh nghiệm của các đảng viên đi trước và phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã phân công đồng chí Trần Văn Dũng – Bí thư Chi bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng trong công tác và rèn luyện tiến bộ để trở thành đảng viên chính thức.
(Đồng chí Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ - Phát biểu giao nhiệm vụ)

Tác giả ảnh: Lê Thị Hương - Chi cục THADS huyện Nậm Nhùn

Các tin đã đưa ngày: