Sign In

LIÊN NGÀNH TỐ TỤNG HUYỆN THAN UYÊN GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

04/08/2023

LIÊN NGÀNH TỐ TỤNG HUYỆN THAN UYÊN  GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Ngày 02/8/2023, tại trụ sở VKSND huyện, Liên ngành tố tụng huyện Than Uyên tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ có chức danh tư pháp các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên, hội nghị do đồng chí Nguyễn Trưng Vương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện chủ trì.
Tại hội nghị đại diện lãnh đạo VKSND huyện Than Uyên thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới. Lãnh đạo các cơ quan đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy định và các Quy chế liên ngành đã ký kết, tiến độ, chất lượng các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, khiếu nại, tố cáo do sai sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có lúc có việc chưa thật sự đạt hiệu quả, còn chậm muộn phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
Tại hội nghị đã có 11 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, đặc biệt chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp và đề xuất kiến nghị với Liên ngành cấp huyện và Liên ngành cấp trên thống nhất chỉ đạo, thực hiện với mục tiêu áp dụng đúng quy định của pháp luật, linh hoạt trong xử lý công việc đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
 
 
Đồng chí Phạm Minh Thị, đại diện Chi cục THADS huyện phát biểu
 
Kết luận hội nghị, đồng chí chủ trì đánh giá cao công tác chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan trong khối, đồng thời thống nhất chỉ đạo: Các cơ quan cần quan tâm tiếp tục duy trì có hiệu qủa công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tố tụng huyện Than Uyên, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, như: Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 30/11/2016 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, Chỉ thị số 10-CT-TU ngày 14/4/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 18 ngày 12/5/2023 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật”…và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Quan tâm, tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế phát sinh vi phạm, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ có chức danh tư pháp để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, tăng cường tuyên truyền pháp luật ở cơ sở giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn./.

 


Theo Chi cục THADS Than Uyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: