Sign In

Cục THADS tỉnh Lai Châu kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đối với Chi cục THADS huyện Sìn Hồ

10/03/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và Kế hoạch kiểm tra năm 2023, Cục THADS tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đối với Chi cục THADS huyện Sìn Hồ. Đoàn kiểm tra do đồng chí Cục trưởng Trần Công Hướng làm Trưởng đoàn; đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Duy Phiên làm Phó Trưởng đoàn; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục là thành viên.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quyết định số 299/QĐ-TCTHADS ngày 06/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình xây dựng và ban hành kế hoạch công tác hằng năm trong hệ thống thi hành án dân sự, các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự về xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm 2023; hồ sơ công việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: kết quả thi hành án xong về việc, về tiền; việc triển khai công tác tự kiểm tra; công tác tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS, quản lý kho vật chứng; việc thực hiện công tác phối hợp; việc thực hiện cơ chế một cửa, phần mềm thụ lý, phần mềm quản lý văn bản.
  Thông qua công tác kiểm tra nhận thấy đơn vị đã chấp hành nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị đảm bảo nội dung, chất lượng các nhiệm vụ, đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt thực hiện. Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị, các nhiệm vụ được thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, tính đến thời điểm hiện nay đơn vị đa thi hành xong 35/48 việc tương ứng với số tiền 1.998.347.000 đồng/2.048.665.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 72,9% về việc và 97,5% về tiền, dự báo khả năng hoàn thành vượt mức  chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra theo đúng chỉ đạo của Cục THADS; công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn kho vật chứng; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, lập hồ sơ, theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; vận hành có hiệu quả phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS, phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đặc biệt đến nay đơn vị đã thực hiện cập nhật 100% hồ sơ thi hành án lên phần mềm, thực hiện số hóa hồ sơ đối với 100% hồ sơ thi hành án theo đúng chỉ đạo của Cục.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ thi hành xong về việc còn thiếu so với chỉ tiêu được giao năm 2023; trong hồ sơ công việc đơn vị chưa lưu bản dự thảo Kế hoạch công tác năm 2023 và biên bản lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch theo quy trình xây dựng kế hoạch công tác năm. Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023./.


Theo Hà Ngọc Mai

Các tin đã đưa ngày: