Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu

15/06/2023

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-CTHADS ngày 24/5/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, ngày 01/6/2023 Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung công tác theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra cho thấy: chấp hành viên đã tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục theo Quyết định 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự. Việc xác minh điều kiện thi hành án cơ bản đảm bảo theo quy định tại Điều 44, điều 44a Luật Thi hành án dân sự. Đối với hồ sơ chuyển sổ theo dõi riêng, chấp hành viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra thông tin, nếu có thông tin người phải thi hành án có điều kiện tiến hành xác minh, tổ chức thi hành án theo quy định. Việc thu, chi tiền thi hành án được thực hiện theo đúng quy định, hạch toán vào hệ thống tài khoản kế toán nghiệp vụ. Quản lý tốt kho vật chứng không để xảy ra tình trạng hư hỏng, thiếu hụt, mất vật chứng, tài sản thi hành án… Đơn vị đã chủ động ban hành và thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chấp hành 02 kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân và 01 kết luận của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: có vụ việc chấp hành viên không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án mà chỉ lập biên bản về việc giải quyết việc thi hành án; biên bản xác minh chưa ghi đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập của người phải thi hành án; không ban hành thông báo trả tiền, tài sản cho người được thi hành án; chứng từ, tài liệu tiếp nhận vật chứng lưu trữ tại bộ phận kế toán chưa đầy đủ; biên lai thu tiền thi hành án còn viết sai nhiều số. Việc chấp hành kiến nghị của Viện kiểm sát, kết luận kiểm tra của Cục chưa được triệt để.
Đoàn kiểm tra yêu cầu Lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra đối với việc thi hành công vụ của chấp hành viên, công chức trong đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác.
Đơn vị đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, nghiêm túc chỉ đạo khắc phục sai sót, vi phạm. Đồng thời đề nghị Lãnh đạo Cục quan tâm, tăng cường, biệt phái chấp hành viên hoặc thư ký giúp việc hỗ trợ đơn vị giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: