Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên

15/06/2023

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-CTHADS ngày 10/5/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, ngày 19/5/2023 Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Phó cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên theo kế hoạch đề ra.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ thi hành án, công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, công tác tự kiểm tra, việc khắc phục vi phạm sau kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân và kết luận kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tại đơn vị. Qua công tác kiểm tra nhận thấy, cơ bản hồ sơ thi hành án được chấp hành viên thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự; quyết định thi hành án ban hành đúng quy định, thông báo cho đương sự đúng thời hạn; hồ sơ thi hành án được sắp xếp và đánh bút lục đầy đủ theo đúng quy định. Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 01/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp. Quản lý tốt kho vật chứng, trong kỳ kiểm tra không để xảy ra mất tiền, tài sản thi hành án, không có tình trạng xâm tiêu tiền thi hành án; Biên lai thu tiền thi hành án được quản lý, sử dụng theo đúng quy định, lập sổ theo dõi đầy đủ. Chấp hành 01 kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện và 01 kết luận kiểm tra của Cục THADS tỉnh, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục có hiệu quả vi phạm.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thi hành án tại đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: một số hồ sơ chậm xác minh điều kiện thi hành án; chậm chuyển sổ theo dõi riêng theo quy định của pháp luật; khi thu nhiều khoản thu không lập bảng kê các khoản tiền mặt nhập quỹ; một số biên lai thu tiền thi hành án vẫn còn tẩy xóa; chưa khắc phục triệt để một số vi phạm đã được chỉ ra trong các kiến nghị, kết luận.
Đơn vị nhất trí với các nội dung Đoàn kiểm tra đã đánh giá, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo tổ chức khắc phục sai sót, vi phạm. Đồng thời đề nghị Cục Thi hành án dân sự tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kỹ năng giải quyết công việc của chấp hành viên, công chức, quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị giải quyết vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác./.


Theo Chánh văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: