Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Tè

21/07/2023

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-CTHADS ngày 31/01/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023; Quyết định 112/QĐ-CTHADS ngày 05/7/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra chuyên đề công tác THADS năm 2023 tại Chi cục THADS huyện Mường Tè. Từ ngày 12 đến ngày 14/6/2023, Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Lai Châu đã kiểm tra chuyên đề công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Mường Tè. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Phó cục trưởng làm trưởng đoàn.
Sau khi công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch với các nội dung: Kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; công tác thu, chi tiền, tài sản thi hành án; công tác giao, nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án và công tác tự kiểm tra của đơn vị.
          Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong 9 tháng năm 2023 như: về cơ bản đã thực hiện tốt công tác xác minh, phân loại án, xác định việc chưa có điều kiện thi hành án theo đúng quy định tại Điều 44 và Điều 44a Luật THADS, không có hồ sơ phân loại án không chính xác để chạy theo thành tích. Tính đến 30/6/2023 đơn vị có 04 việc chưa có điều kiện với số tiền 334.200.000 đồng; 03 việc chuyển sổ theo dõi riêng với số tiền 350.200.000 đồng. Kết quả thi hành án: về việc đạt 83,21%, về tiền đạt 58,45% (còn thiếu 2,29% về việc, vượt 9,95% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2023). Việc thu, chi tiền, tài sản thi hành án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và Quyết định số 2030/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp; công tác giao, nhận, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định, không có hiện tượng mất mát, hư hỏng, thiếu hụt vật chứng, tài sản tạm giữ; đơn vị đã chủ động ban hành Quyết định, Kế hoạch tự kiểm tra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục THADS và tiến hành tự kiểm tra trên một số lĩnh vực công tác theo kế hoạch…
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã nhận thấy đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế, vi phạm cần phải khắc phục như: Chấp hành viên chưa kịp thời tham mưu ban hành Quyết định chưa có điều kiện thi hành án; biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án không có người làm chứng; biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án chưa thể hiện rõ người phải thi hành án có thu nhập hay không; Chấp hành viên không kịp thời áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án; sắp xếp bút lục trong hồ sơ chưa đúng quy định; sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án còn có sai sót; tên người nhận tiền tại phiếu chi không khớp với giấy đề nghị chi tiền; viết biên lai còn có sai sót chưa đúng quy định; công tác tự kiểm tra còn hình thức, không tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác theo chỉ đạo của Cục THADS, không lập hồ sơ công việc để lưu giữ hồ sơ tài liệu về công tác tự kiểm tra…
          Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị khắc phục kịp thời đối với những hạn chế, vi phạm đồng thời làm tốt hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, sát sao hơn nữa đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng tới công tác giải quyết án nhằm đảm bảo kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.
          Đồng chí Đèo Văn Minh Phó Chi cục trưởng phụ trách thay mặt đơn vị tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời đối với những vi phạm được chỉ ra./.


Theo Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: